Hydros s.r.o. - Levice

späť

Hlavné závlahové zariadenia

Prevádzkou hlavných závlahových zariadení sa naša spoločnosť zaoberá už od roku 1993. Správa hlavných závlahových zariadení je t. č. zverená štátnemu podniku Hydromeliorácie š.p. Bratislava. Závlahové systémy sú na Slovensku vybudované na ploche 300 tis. ha, z toho funkčných závlah v prevádzkyschopnom stave je na približne 200 tis. ha. Doprava závlahovej vody je zabezpečovaná viac ako 400 čerpacími stanicami. 

Pomoc pri zachovaní prevádzkyschopnosti, ochrane závlahových čerpacích staníc, ako aj prislúchajúcich rúrových sietí, dodávke vody v množstve užívacieho povolenia závlahovej stavby a dodávke náhradných dielov na opravy závlahového detailu, sú činnosti, ktoré našich zamestnancov zamestnávajú počas celého roka. Ich dlhoročné skúsenosti a prehľad v problematike nám umožňujú poskytovať komplexné služby najvyššej kvality.

Ponúkame:

  • prevádzka hlavných závlahových zariadení, závlahových čerpacích staníc
  • dodávka závlahovej vody pre agropodnikateľov a športové kluby
  • dodávka náhradných dielov a opravy pásových zavlažovačov BAUER
  • dodávka TP a TPA tvaroviek, Gibaultových spojov a uzatváracích klapiek

Rýchly kontakt

Hydros, spol. s r. o.
Palárikova 21/4980
P.O.Box 174
934 01 Levice
Slovenská Republika

Tel.: 036 6332611
E-mail: hydroslv@nextra.sk

Kontaktný formulár