Čerpadlá

Naše dlhoročné praktické skúsenosti, ako aj sledovanie trendov vo vývoji, pri navrhovaní, montáži, a prevádzkovaní závlahových systémov nás utvrdili v presvedčení, že správne navrhnuté čerpadlo, prípadne celá čerpacia stanica je dôležitá z hľadiska optimalizácie potrieb zákazníka. Správne navrhnuté samonasávacie, ponorné, kalové čerpadlo alebo domáca vodáreň, Vám ušetrí financie a zbaví Vás starostí, ktoré prídu práve v najnevhodnejšej chvíli. Tlaková nádoba, tlakový spínač, filter, prípadne celé filtračné zariadenie majú za úlohu chrániť a optimalizovať funkcie závlahového systému alebo domového vodovodu. Našou snahou je navrhnúť, odporučiť zákazníkovi čerpadlo, ktoré spĺňa jeho potreby z hľadiska funkčnosti, spoľahlivosti a cenovej dostupnosti. Sledovanie vývoja pri montáži elektronickej ( frekvenčné meniče, ochrany proti chodu na sucho, hladinové snímače ), alebo mechanickej ochrany ( sacie, uhlíkové, polyfosfátové filtre ) čerpadiel je samozrejmosťou nášho profesionálneho života.

Radi Vám odporučíme vhodné:

Samonasávacie čerpadlo

je čerpadlo, ktoré sa nachádza spravidla mimo vodného zdroja a na čerpanie vody používa saciu hadicu. Maximálna hĺbka ( sacia výška, výška nasávania ) z ktorej dokáže vytiahnuť vodu je 8 metrov. Pri osadení samonasávacieho čerpadla v interiéry, alebo v blízkosti obytných častí domu sa môže prejaviť zvýšená hlučnosť.

Ponorné čerpadlo

je čerpadlo osadené vo vodnom zdroji, kopanej, alebo vŕtanej studni. Má tvar valca. Výtlak ponorného čerpadla, výtlačná výška sa rovná súčtu hĺbky studne, výšky nadzemnej časti a požadovaného tlaku ( 10m = 1atm ). Ponorné čerpadlo by sme mali vyberať podľa konkrétnych požiadaviek užívateľa a situácie vo vodnom zdroji. Nedostatočný, alebo príliš veľký výkon čerpadla obmedzujú jeho životnosť, a tak isto môžu mať vplyv na vodný zdroj ( prečerpávanie, pieskovanie studne ). Množstvo vody a výška hladiny nám určuje aké čerpadlo, resp. aké sanie čerpadla použijeme ( môže byť spodné, stredné a horné ), a ako ponorné čerpadlo do vodného zdroja osadíme ( najčastejšie vertikálne, ale môžeme aj horizontálne pri kopanej studni a nízkej hladine ).

Kalové čerpadlo

je čerpadlo určené na čerpanie zakalenej vody, alebo vody s obsahom nečistôt. Je navrhnuté na dodávku veľkého množstva vody, bez potreby vytvárania tlaku. Voda na konci hadice spravidla len vyteká. Nie je vhodné na tlakové zalievanie. Pri čerpaní vody zo septikov je potrebné použiť čo najkvalitnejšie čerpadlo z dôvodu zvýšenej agresivity čerpanej, znečistenej vody.

Záhradné čerpadlo

je väčšinou jednoduchšie samonasávacie, ponorné, alebo benzínové čerpadlo určené na občasné používanie pri zalievaní záhradky, alebo dodávke vody v záhradkárskej kolónii, alebo chatovej oblasti.

Domáca vodáreň

je kombinácia čerpadla a tlakovej nádoby. Cenovo výhodné, komplexné riešenie dodávky vody pre domácnosť.

Spätná klapka

je mechanická ochrana proti spätnému toku vody späť do čerpadla ( ponorné, kalové čerpadlo ), alebo do zdroja vody ( samonasávacie čerpadlo ). Pri poškodenej spätnej klapke dochádza k opakovanému, cyklickému, zapínaniu čerpadla aj bez odberu vody. Poškodenie spätnej klapky môže byť spôsobené nasávaným pieskom, alebo štrkom. Prípadne, pri lacných spätných klapkách s plastovým tanierikom, môže dôjsť k poškodeniu aj pri nedostatočnom tlaku vzduchu v tlakovej nádobe, alebo nenainštalovanej tlakovej nádobe. Príčinou poškodeného tlakového spínača, môže byť tak isto nefunkčná spätná klapka.

Tlaková nádoba

je plechová, alebo nerezová nádoba so zásobou vzduchu vo vnútri, v dnešnej dobe najčastejšie s gumenou membránou. V prvom rade je určená na vyrovnávanie tlaku v systéme počas prevádzky čerpadla. V druhom rade je to aj zásobáreň vody, aby sa čerpadlo nezapínalo pri každom otvorení vodovodného kohútika. V tlakovej nádobe je potrebné udržiavať tlak vzduchu ( odporúčame kontrolovať minimálne dvakrát ročne ) min 1,5 – 1,8 atm ( norma hovorí 10% pod zapínacím tlakom čerpadla ), ktorý meriame pri vypnutom čerpadle a nulovom tlaku na manometri čerpadla. Manometer osadený na hydraulickej časti čerpadla ukazuje prevádzkový tlak vody, nie tlak vzduchu v tlakovej nádobe. Preto je potrebné kontrolu tlaku vzduchu v tlakovej nádobe vykonávať pri vypnutom čerpadle a otvorenom výtlaku, vypustenej vode.

Sací filter

sa najčastejšie používa pri samonasávacích čerpadlách. Slúži na ochranu čerpadla pred nasávaním mechanických nečistôt a piesku, montujeme ho na saciu stranu čerpadla. V žiadnom prípade by nemal obmedzovať sací výkon čerpadla, a preto je potrebné používať filtre s veľkým prietokom. Odporúčame používať filter s 5/4“ vstupom/výstupom, s veľkým vnútorným priemerom a sitom proti piesku. Kúrenárske ¾“, alebo 1“ mosadzné filtre nie sú vhodným riešením, rovnako ako uhlíkový ( odfiltrovanie biologických nečistôt), alebo cvernový filter ( odfiltrovanie železitých nečistôt ).

Filtračné zariadenie

je kombinácia viacerých filtrov ( pieskový, cvernový, uhlíkový, prípadne polyfosfátový ), alebo kompletné filtračné zariadenie určené na komplexnú úpravu vody. Montuje sa na výtlačnú stranu čerpadla.

Frekvenčný menič

je elektronické zariadenie, ktoré mení otáčky elektromotora samonasávacieho, alebo ponorného čerpadla. Na základe nastaveného tlaku a zmeny otáčok elektromotora udržiava stály, rovnomerný prietok. Výhodou používania je potreba menšej tlakovej nádoby ( 8 – 12 litrov ), využívanie elektronického snímača tlaku ( nedochádza k poškodeniu tlakového spínača z dôvodu vzdušnej vlhkosti ), a funguje aj ako ochrana pri chode na sucho, alebo pri preťažení.

Elektronická ochrana

ako napríklad prepäťová ochrana, tlakový snímač, alebo ochrana proti chodu na sucho, ochráni Vaše čerpadlo pri neočakávaných problémoch. Niektorí výrobcovia, ako napr. AL-KO, inštalujú ochranné prvky už vo výrobe.

Radi Vám pomôžeme pri výbere toho správneho produktu podľa Vašich potrieb a požiadaviek.

Zavolajte pre viac informácii

Napíšte pre viac informácii