Hlavné závlahové zariadenia

Prevádzkou hlavných závlahových zariadení sa naša spoločnosť zaoberala už od roku 1993. Správa hlavných závlahových zariadení je t. č. zverená štátnemu podniku Hydromeliorácie š.p. Bratislava. Závlahové systémy sú na Slovensku vybudované na ploche 300 tis. ha, z toho funkčných závlah v prevádzkyschopnom stave je na približne 200 tis. ha. Doprava závlahovej vody je zabezpečovaná viac ako 400 čerpacími stanicami.

Zachovanie prevádzkyschopnosti, ochrana závlahových čerpacích staníc, ako aj prislúchajúcich rúrových sietí, dodávka vody v množstve užívacieho povolenia závlahovej stavby a dodávka náhradných dielov na opravy závlahového detailu, sú činnosti, pri ktorých nám naše dlhoročné skúsenosti a prehľad v problematike umožňujú poskytovať komplexné služby najvyššej kvality.

Pomoc pri prevádzke

hlavných závlahových zariadení, závlahových čerpacích staníc

Dodávka

TP a TPA tvaroviek, Gibaultových spojov a uzatváracích klapiek

Potrebujete pomôcť s hlavným zavlažovaním?

Zavolajte pre viac informácii

Napíšte pre viac informácii