Automatické závlahové systémy

Automatické závlahy v záhrade alebo parku priaznivo ovplyvňujú kvalitu trávnika, ako aj úžitkovej alebo okrasnej výsadby. Správne navrhnutý a zrealizovaný systém s automatickým, prípadne manuálnym ovládaním, vám zavlaží trávnik a výsadbu počas neprítomnosti, ušetrí čas, ako aj približne 1/3 vody oproti bežnému polievaniu hadicou. Optimálne a rovnomerne zavlažená záhrada, je záhrada, na ktorej sa pokochá oko každého návštevníka a poteší srdce hrdého majiteľa.

Závlahový systém je trvalo uložený približne 20 až 40 cm pod povrchom. Automatický závlahový systém montovaný našou spoločnosťou tvoria plastové rúrové rozvody, ovládacia a riadiaca jednotka, elektromagnetické ventily a výsuvné postrekovače od amerického výrobcu HUNTER Industries.

Ovládacia jednotka zavlažovania

Ovládanie závlahového systému, a vlastne ovládanie elektromagnetických ventilov zabezpečuje ovládacia, riadiaca jednotka ( X-CORE, SRC, PRO-C ), na ktorej sa nastavuje spúšťanie jednotlivých závlahových cyklov. Závlahový cyklus môže byť spúšťaný niekoľko krát denne, prípadne raz za niekoľko dní. Prax nám ukázala, že optimálne je zavlažovať medzi 4,00 a 6,00 hodinou ráno a 22,00 a 24,00 hodinou večer jedným závlahovým cyklom denne.  V dnešnej dobe sa stále častejšie využívajú na ovládanie závlahového systému “wifi” riadiace jednotky, ktoré čerpajú informácie o vývoji počasia z meteorologických staníc v blízkom okolí inštalácie a údaje ktorých sú dostupné na internete. Ich cieľom je optimalizácia zavlažovacích cyklov a šetrenie vody.

Elektromagnetické ventily

(PGV, ASV, ICV) rozdeľujú závlahový systém do sekcií a zároveň tieto sekcie aj spúšťajú. Počet sekcií závlahového systému môže byť 2, 4, 6, 9, 12, v niektorých prípadoch aj viac ako 32, čo priamo súvisí s použitou riadiacou jednotkou a veľkosťou zavlažovanej plochy.

Po spustení sekcie, otvorení elektromagnetického ventilu, sa pôsobením hydraulického tlaku vysunú rozprašovacie ( PS, SRS, PRO SPRAY, I-SPRAY ), alebo turbínové ( PGJ, PGP, I-20, I-25,.. ) postrekovače, ktoré zostávajú vysunuté len počas vlastného zavlažovania.

Počas nepriaznivých poveternostných podmienok zabezpečuje prerušenie závlah zrážkové, veterné čidlo, alebo senzorový riadiaci systém SOLAR SYNC. Zrážkové čidlo umožní závlahu až po odparení vlhkosti, veterné čidlo sa postará o zastavenie zavlažovania pri silnom vetre, senzorový riadiaci systém SOLAR SYNC automaticky prispôsobuje dĺžku závlahy aktuálnym klimatickým podmienkam

Kvapková závlaha a mikrozávlaha

Kvapková závlaha a mikrozávlaha sú v prvom rade určené na zavlažovanie súvislejších výsadieb okrasných drevín, v líniových výsadbách živých plotov, ovocných sadov a vinohradov. Bodový koreňový zavlažovač – RZWS je prispôsobený na distribúciu vody do koreňovej zóny stromov a vzrastlích krov. Distribúcia vody priamo ku koreňovej zóne umožňuje zefektívniť distribúciu vody, živín a zároveň je koreňová zóna dostatočne odvetraná.

Naša spoločnosť Vás môže uistiť, že podiel našej práce a ďalšieho potrebného materiálu nezníži vysokú kvalitu výrobkov HUNTER Industries a zaručí výhodnosť Vašej investície. Montáž nového, alebo údržba staršieho závlahového systému vybudovaného s komponentov iného výrobcu ( Claber, Toro, Rain Bird,..) záleží len od rozhodnutia a skúseností investora.

Radi vám poskytneme nasledujúce služby

Vypracovanie projektu

bezplatné v prípade realizácie celého závlahového systému

Návrh, realizácia a servis

automatických závlahových systémov

Komplexné riešenie

dodávka čerpadla, závlahového systému, pokládka trávneho koberca mačinovaním

Zavolajte pre viac informácii

Napíšte pre viac informácii